Şems-i Tebrizi Ey Gönül – Kalbin Köşküne Kurulmuşsa Nefs – Tasavvuf – Mevlana – Anıl Sedalı

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 23:17

Şems-i Tebrizi’nin Ey Gönül isimli şiiri ve ardından
Kalbin Köşküne Kurulmuşsa Nefs – İsimli şiirleri dinleyebilirsiniz.

Yayınlarımı takip etmek için SESLİ ŞİİRLER kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın.

Kelime-i tevhîd ile zikrin pek kıymetlidir: Hadîs-i şerîfde; “Bir şeyi çok anan, onu çok sever” der.

Hazret-i Ebû Bekr’den gelen silsile, İmâm-ı Ca’fer-i Sâdık’tan sonra, hicrî ikinci asrın sonu, üçüncü asrın başında Bâyezîd-i Bistâmî (r. aleyh) ile devam etti. Bâyezîd-i Bistâmî, Ca’fer’i Sâdık’ın vefatından kırk yıl sonra doğdu. On iki imâmdan Ali Rızâ’nın sohbetinde bulundu. Bu sohbetin bereketi ile İmâm-ı Ca’fer-i Sâdık’ın rûhâniyetinden istifâde etti. Ondan feyz almakla meşhûr oldu. Vefat etmiş olan bir büyüğün rûhâniyetinden feyz aldığı için üveysî oldu. Hicrî 231 veya 261’de vefat etti. Talebeleri hocalarının yoluna, ismi Tayfur olduğu için, Tayfûriyye dediler. Silsile içerisinde zaman zaman talebeler hocalarının yollarına böyle isimler vermişlerdir. Bâyezîd-i Bistâmî’den sonra silsile,Ebü’l-Hasen Harkânî, Ebû Ali Farmedî ve Yûsuf-ı Hemedânî ile gelmiş, Yûsuf-ı Hemedânî’nin üçüncü halîfesi Ahmed Yesevî ile Yeseviyye hâsıl olmuştur (H. 6. asır). Hicrî yedinci asırda Ahmed Yesevî’nin talebelerinden Şeyh Lokmânî Horasânî’nin halîfesi Hacı Bektâs-ı Velî’den (v. 680/1281) Bektâşiyye yolu ortaya çıktı. Hacı Bektâş-ı Velî Nişâbûr’da doğdu. Anadolu’da Kırşehir’de vefat etti. Ondan feyz alanlara Bektaşî denildi. Bu temiz Bektâşîler zamanla azalıp, hurûfî denilen bozuk kimseler bu kıymetli ismi kendilerine mâl ettiler.

Etiketler;

Şems-i Tebrizi
Haz Mevlana Celalettin-i Rumi
İmâm-ı Ca’fer-i Sâdık
Bâyezîd-i Bistâmî
Tasavvuf
istidrac
Tayfûriyye
keramet
murakabe
tevekkül
Yunus Emre
Tabduk Emre
Mürşid
Mürid
Hırka
Aşk
sufi
mutasavvıf
Şarap
Mevlevihane
Çilehane
Vahdet-i Vücud
Kıssa
Hallac-ı Mansur
Pir Sultan Abdal
Hacı Bayram-ı Veli
Hacı Bektaş-ı Veli
Şaban-ı Veli
Ebû Sa’d ibnü’l-Arabî
İmâm-ı Gazâlî
İmâm-ı Rabbânî
İbrahim bin Muhammed Nasrâbâdî

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

Bir cevap yazın