Ağlasa Derd – i Derûnum ( Avnî – II. Mehmed )

Yazar: - Kategori:
Yayın Tarihi: - 19:01

Müzik : Kyham Allami – Naghmat Tahrir
Seslendiren : Ömer Tecim
( hicab ederek söylemeliyim ki altyazı mevcuttur )

GÜNÜMÜZ TÜRKÇESİYLE

ağlasa içimdeki dertler yaş dolu gözlerim senin için
gözyaşlarıma gâlip gelir aşikâr olurdu gizli sırlarım sana

sen güzellik tahtında bense senin uğrunda ayaklar altında
karınca halini nasıl arz etsin Süleyman’ım sana.

muma bak ki senin olduğun yerde ağlayıp harab olur
ey odamın ışığı mum bile ne hoş yanar yakılır sana
 
aşkının yolunda sabah vakti gibi sâdık olduğum
ey ay ışığım gün gibi görünür olsun sana

dün rakibi eziyet etmesin diye meneyledin benden
galiba ah ve feryatlarım tesir etmiş sana

ayrılık yarasını anlatmak mümkün değil dostum
açtığım yakam göğsümdeki yaralardan haber versin sana

eziyetinle Avni ‘ nin gözünü gönlünü harab etme
bu deniz ne ocaklar ne inciler ne mücevherler verir sana

HAKİKİ METİN

ağlasa derd-i derûnum çeşm-i giryânım sana
âşikâr olurdu gâlib râz-ı pinhânım sana

mesned-i hüsn üzre sen ben hâk-i rehde pâymâl
mûr hâlin nice arz ede Süleyman’ım sana

şem’i gör kim meclisinde ağlayıp başdan çıkar
hoş yanar yıkılır ey şem’-i şebistânım sana

subh gibi sâdık olduğum gam-ı aşkında ben
gün gibi rûşen durur ey mâh-ı tâbânım sana

dün rakîbin cevrini men’ eyledin ben hastadan
eyledi te’sir gûyâ âh u efgânım sana

zahm-ı hicrân şerhi çün mümkün değildir dostum
sîne-çâkinden haber versin girîbânım sana

eyleme gönlün gözün cevr ile Avnî’nin harâb
dürr ü gevherler verir bu bahr ile kânım sana

Avnî ( Fatih Sultan Mehmed )

[Toplam:0    Ortalama:0/5]
Etiketler:, , , , , , , , ,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir